Produktserie: FANN Slamavskiljare

I slamavskiljaren avskiljs tunga partiklar som sedimenterar på botten och blir tillsammans med flytande partiklar kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till infiltration, markbädd eller biobädd via ett t-rör för ytterligare rening. Det som blir kvar i tanken töms genom slamtömning, vilket sker olika ofta beroende på användning, t ex vid permanent eller fritidsboende, men brukar vanligtvis ske en gång per år. 

41 produkter