Produktserie: BDT

BDT-avlopp, ett system utan WC, står för det Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet, vilket också kan kallas gråvatten.

20 produkter