Produktserie: Sluten tank

Att samla avlopp från WC i en sluten tank är ibland det enda rätta. Under vissa omständigheter, till exempel när det är förbjudet att släppa ut WC-vatten, kan en sluten tank för WC-vattnet vara lösningen. Det övriga avloppsvattnet från hushållet (BDT-vattnet) renas i en infiltration eller markbädd.

Avfallskvarn och sluten tank? Ja, vissa kommuner har det som alternativ för att sortera matavfallet istället för kompostering eller separat soptunna, nu när det från och med 1/1 2024 inte längre är tillåtet med avfallskvarn ansluten till avloppsledningsnätet. Lyssna med din kommun om vad som gäller för dig.

15 produkter