Produktserie: Normal skyddsnivå

Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs t ex i de fall närliggande miljö inte är känslig mot övergödning. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD) och minst 70 % fosfor. Kommunen avgör vilken skyddsnivå som gäller för just din fastighet.

10 produkter