Produktserie: FANN Biobädd

FANN Biobädd är en prefabricerad produkt där hela den biologiska reningsprocessen är inbyggd i en tank med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra något jordprov för att få fram LTAR-värdet. Precis som vid infiltration och markbädd leds avloppsvattnet först till en slamavskiljare för att sedan gå vidare till biobädden. FANN Biobädd finns för enbart BDT samt för WC+BDT. Läs mer om FANN Biobädd på vår hemsida.

14 produkter