Produktserie: FANN Markbädd

Markbädd väljs när marken är så pass tät (vanligen lera) att man behöver ett utloppsrör från avloppsanläggningen så att avloppsvattnet leds vidare till ett dike eller annan recipient. Läs mer om FANN Markbädd på vår hemsida.

14 produkter