Produktserie: INDRÄN Max

INDRÄN Max baseras på beprövad INDRÄN®-teknik och är vår lösning för större avloppsanläggningar. INDRÄN Max riktar sig i huvudsak till samfälligheter, privata näringsidkare och för kommuners mindre avloppsanläggningar. Alla våra infiltrationer och markbäddar är skalbara och kan anpassas till alla behov över tre hushåll . Flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre anläggningar gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån krav och lokala förutsättningar. Läs mer om INDRÄN Max på vår hemsida.

8 produkter