Produktserie: FANN Infiltration

Vid infiltration måste man säkerställa markens genomsläpplighet, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten, dvs att avloppsvattnet försvinner ner i marken. Läs mer om FANN Infiltration på vår hemsida.

29 produkter