Produktserie: Pump-in-tank

Pump-IN-Tank (PINT) monteras direkt i slamavskiljaren och du slipper både schaktning och förankring av en extra enhet. Pump-in-Tank är ett tillbehör som kan installeras i SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce samt i FANN Blue trekammarbrunn. 

3 produkter